Nieuws

Wet DBA

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR niet meer geldig. Dit wordt nu de DBA, Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Wat als er nog geen alternatief is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
Niets verplicht! Als er overduidelijk géén echte en géén fictieve dienstbetrekking aanwezig is, is het niet nodig om in het keurslijf van een voorbeeldovereenkomst te kruipen.
1 mei is gewoon onhaalbaar, maar geen paniek! Staatsecretaris Wiebes heeft toegezegd, en het staat nu ook op de site van de Belastingdienst, tot 1 mei 2017 geldt er een implementatietermijn. In deze periode houd de fiscus wel toezicht maar bied vooral een helpende hand en voorziet van voorlichtingen.

Er geldt wel een inspanningsverplichting; opdrachtgever en opdrachtnemer moeten actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig feitelijk vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Indien beide partijen dit willen natuurlijk.

Bron: Indicator, Belastingzaken, nr. 4 april 2016

 


 

Energiezuinig investeren nóg leuker

De fiscale beloning voor het investeren in energievriendelijke bedrijfsmiddelen is per 2015 nóg interessanter geworden. Wat is uw voordeel?

Fiscaal voordeel. Energiezuinig investeren laat ook de fiscus niet koud. U wordt er namelijk fiscaal voor beloond met de Energie-investeringsaftrek, afgekort EIA genoemd.
Tip: Het aftrekpercentage is in 2016 omhoog gegaan van 41,5% naar 58%

Lees meer ►

 


 

Vergeten aftrekposten

Heb je, zoals veel mensen de afgelopen tijd, je hypotheek overgesloten naar een lening met een lagere rente, dan heb je waarschijnlijk kosten betaald. Het gaat dan om afsluitkosten, maar soms ook om advies-, taxatie- en notariskosten. Deze kosten zijn als ‘aftrekbare financieringskosten’ aftrekbaar van je inkomen. Ook de eventuele boeterente is aftrekbaar als je deze niet mee financiert.

Bron:
Z24

 


 

Na 7 jaar in de prullenbak?

Weggooien of toch m aar bewaren? Als ondernemer bent u wettelijk verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. Tot uw administratie behoren de financiële boekhouding en verder ook alle daarmee samenhangende ‘bescheiden’ . Dus ook computerbestanden, uw loonboekhouding en de facturen voor de omzetbelasting. Vergeet niet dat u ook agenda’s, kladkasboeken, orderbonnen e.d. moet bewaren.

Bron:
Tips en Advies, Indicator

 


Bescherming erfgename tegen onverwachte schulden

Een erfenis is niet per definitie een positief vermogen. De erfenis kan ook uit alleen schulden bestaan of op andere wijze een negatief vermogen vormen. Een voorbeeld daarvan is een erfenis die bestaat uit een huis en een daarop rustende hypotheekschuld. Zelfs als de verkoopopbrengst van het huis de schuld overtreft, kan de erfenis negatief zijn als het huis na lange tijd wordt verkocht en de erfgenamen in de tussentijd de vaste lasten hebben moeten betalen zonder inkomsten te genieten.

Lees meer ►

 


 

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Sinds enkele jaren wordt apart van het jaarlijkse Belastingplan een tussentijds wetsvoorstel met fiscale maatregelen ingediend. Het doel hiervan is een meer over het jaar heen gespreide behandeling van fiscale wetsvoorstellen. Het wetsvoorstel bevat enkele inhoudelijke maatregelen en voor het overige technische en redactionele wijzigingen.

Lees meer ►

© 2024 Wim Tonnaer Administraties

T: 0475-564837 | E: Info@tonnaeradministraties.nl | Kvk: 57956332 | BTW: NL158.849.632.B01