Jaarrekening

Ook dit behoort tot ons takenpakket. Iedere ondernemer dient financiële verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst. Een jaarrekening is hiervoor hét middel. Het is een financieel eindverslag van een onderneming die elk jaar wordt opgesteld. Hiermee wordt jaarlijks de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in bij de Belastingdienst ingediend.  Het geeft in grote lijnen weer wat er binnen een onderneming is gebeurd op financieel gebied het betreffende boekjaar.

De jaarrekening sluit aan op uw administratie en die sluit weer aan op boekstukken zoals bonnen, facturen en bankafschriften. Meestal stelt een boekhouder of belastingadviseur de jaarrekening voor u op.

De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  • De balans per 31 december.
  • De resultatenrekening van het boekjaar.
  • Een toelichting op beide. De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming. Bij een eenmanszaak bestaat deze meestal uit een beschrijving van de manier hoe de balans tot stand is gekomen en basisgegevens over uw bedrijf.

Bij een controle of onderzoek door de Belastingdienst kan de jaarrekening worden opgevraagd, omdat daarin de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening worden vermeld. Bij zo’n controle kijkt de Belastingdienst aan de hand van de jaarrekening of  alles is gedaan.

Wij verzorgen graag de opmaak en indiening van de jaarrekening voor u. Dit tegen een prima prijs/kwaliteit verhouding.

© 2024 Wim Tonnaer Administraties

T: 0475-564837 | E: Info@tonnaeradministraties.nl | Kvk: 57956332 | BTW: NL158.849.632.B01